Paper

Vad har du lärt dig i nätkulturer och hur kan det påverka ditt framtida yrke?
Kursen har gett mig en bredare insikt på hur elever agerar på nätet samt vilka sidor de använder för att nå en positiv självkänsla. Min redovisningsmetod har även den förbättrats, då vi genom programmet Connect fått redovisa vår uppgift om medievanor. Utöver detta fick jag en väl behövlig insikt på vad det är som lockar eleverna till vissa hemsidor, mer än andra, samt vilka spel som lockar eleverna.

Genom att vi fick chansen att redovisa vår uppgift via Connect, gjorde det att vi verkligen blev tvungna att tänka på att tala tydligt och i ett bra tempo för att framföra vårt resultat på bästa sätt för åhörarna. Redovisningens innehåll handlade om spel som lockar elever i en 7:a och en 9:a. Dem tre vanligaste spelen som spelades bland eleverna var Call Of Duty: Black Ops, FIFA 11 och Counter Strike. Faktorerna som vägde tyngst var online spelandet, multiplayer funktionen och sist var det faktumet att ilskan kom ut genom spelandet. Dock kunde ilskan gå med vissa elever in i klassrummet, vilket kunde förstöra deras koncentrations förmåga över en hel skoldag. En av anledningarna till att eleverna spelade FIFA 11, var att stärka sin självkänsla genom att besegra kompisar eller en simulator.
Under kursens gång känns det som att mina framföranden förbättrats, just för att vi fått redovisa uppgifter samt anordnat möten via Connect. Innan IKT A och Nätkulturer tänkte jag bara alltid på att bli klar så snabbt som möjligt med mina redovisningar, men dessa kurser har installerat ett nytt tänk hos mig som lyder, ”Hur känns det för åhörarna? Hänger de med? Vad bör jag förändra?”. Detta har gjort att jag tar mer hänsyn till mottagarna, vilket gjort att jag känner mig än mer bekväm med mina redovisningar inför en grupp online eller i ett klassrum.

Under min tid på S:t Ilians skolan observerade jag elevernas internet användande. Den vanligaste hemsidan var Facebook, dock var även fotbollshemsidor och vissa bloggar väldigt populära. Anledningen till att Facebook var så populärt bland elever var att de hade tillgång till en chattfunktion, spel, möjlighet att länka Youtube klipp och gå igenom varandras privata bilder & videor. Problematiken med Facebook var att det var svårt att hindra eleverna från att använda sidan, det ända vi som lärare kan göra är att stänga av sidan från skolans nätverk. Vidare ger ju detta dig en möjlighet att kanske utnyttja Facebook till din fördel, använd hemsidan i din undervisning för att locka eleverna.

Allt jag lärt mig under kursens gång kan ju ha en väldigt betydande roll i framtiden för mig som blivande lärare, dock gäller det att jag undersökningar minst två – tre gånger per år för det kommer ju nya trender varje år. Jag som lärare bör vara uppdaterad vad gäller internet världen, just för att majoriteten av elevers fritid går åt att sitta framför en burk och surfa på nätet. Kulturer inom nätet är en evig rörlig process, vilket gjort att jag insett att det inte finns ett svar utan det finns ett ”tillfälligt” svar för stunden som för eller senare kommer ändras!

Konstruktivkritik?
Det bästa med kursen var att kontakten studenterna emellan samt kontakten med lärarna hölls via Connect, vilket gjorde allt intressantare och mer modernt. När nya metoder introduceras blir det alltid som en extra boost, framför allt när det handlar om teknik. Vidare tycker jag att uppgifterna som tilldelades var riktigt bra, med den enkla anledningen att man fick en insikt på elevers medievanor, hur nätkulturen ser ut bland elever idag samt fick jag reda på hur stor skillnad det är mellan generationers medievanor.